Lezen en spellen zijn zeer belangrijke vaardigheden. Als het leren lezen en spellen moeizaam gaan, kan dit gevolgen hebben voor je gehele leven.

Het leren lezen en spellen hangt zeer nauw samen met de spraak-taalontwikkeling en de logopedist is bij uitstek de juiste therapeut om een kind al in een vroeg stadium, maar ook later te begeleiden. Daarom hebben we in ons team ook logopedisten werken die gespecialiseerd zijn in het behandelen van dyslexie. Zij hebben we veel kennis en ervaring met de begeleiding van kinderen met lees- en spellingsproblemen in alle periodes van hun schoolcarrière. Vaak zien we dat wij snel resultaten behalen bij het verbeteren van het lezen en spellen, waar het onderwijs vastloopt. Dit komt doordat wij vanuit een andere achtergrond te problematiek benaderen.

De verzekering vergoedt alleen logopedische begeleiding van lees- en spellingproblemen als er bij logopedisch onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van logopedische problematiek en dan mogen alleen deze logopedische problemen worden aangepakt. Vaak zijn dan de lees- en spellingproblemen niet verholpen en heeft het kind meer begeleiding nodig om weer mee te kunnen doen met het niveau in de klas. Daarom is het ook mogelijk om particuliere trajecten bij ons te volgen.