Lezen en spellen zijn zeer belangrijke vaardigheden. Als het leren lezen en spellen moeizaam gaan, kan dit gevolgen hebben voor je gehele leven.

Het leren lezen en spellen hangt zeer nauw samen met de spraak-taalontwikkeling en de logopedist is bij uitstek de juiste therapeut om een kind al in een vroeg stadium, maar ook later te begeleiden. Daarom hebben we in ons team ook logopedisten werken als dyslexiebehandelaar en hebben we veel kennis en ervaring met de begeleiding van kinderen met lees- en spellingsproblemen in alle periodes van hun schoolcarrière. Vaak zien we dat wij wel resultaten behalen bij het verbeteren van het lezen en spellen, waar het onderwijs vastloopt. Dit komt doordat wij vanuit een andere achtergrond te problematiek benaderen.

De verzekering vergoedt alleen logopedische begeleiding van lees- en spellingproblemen als er bij logopedisch onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van logopedische problematiek en dan mogen alleen  deze logopedische problemen worden aangepakt. Vaak zijn dan de lees- en spellingproblemen niet verholpen en heeft het kind meer begeleiding nodig om weer mee te kunnen doen met het niveau in de klas. Daarom is het ook mogelijk om particuliere trajecten bij ons te volgen.

Natuurlijk kan er ook sprake zijn van (Ernstige Enkelvoudige) Dyslexie. Wij zijn aangesloten bij het Dyslexie Collectief ,waardoor wij diagnostiek en behandeling aan kunnen bieden.  Het onderzoek beslaat één of twee ochtenden en wordt uitgevoerd door een van de gz-psychologen of orthopedagogen van het Dyslexie Collectief. Indien er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en uw kind in aanmerking komt voor vergoede zorg zal 1 van de dyslexiebehandelaars het behandeltraject starten binnen 1 van onze locaties of bij uw kind op school.

Indien er wel sprake is van enkelvoudige dyslexie, maar gezien de matige ernst op grond van de wettelijke vergoedingsregeling geen indicatie voor behandeling is, zal in overleg bekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding. In bepaalde gevallen kan er wel een dyslexieverklaring worden afgegeven zodat een kind gebruik kan maken van de maatregelen die op school dan ingezet kunnen worden zoals extra tijd en gebruik van hulpmiddelen. Hier zal de school en eventueel een van de behandelpraktijken in betrokken kunnen worden.