Binnen onze praktijk is Danielle te Kaat naast logopedist ook hooggevoeligheidsdeskundige.
Zij heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en is aangesloten bij het netwerk van  Hooggevoelig Heel Gewoon, waar twee keer per jaar intervisiedagen plaats vinden. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van ouders van hoogsensitieve kinderen en hoogsensitieve volwassenen.

Kijk op www.we-fixx.nl voor meer informatie over hoogsensitiviteit.