Kinderpraktijk Harderwijk is een samenwerkingsverband van meerdere disciplines op één locatie. Het multidisciplinaire karakter biedt een grote meerwaarde aan u en uw kind. Wij zijn laagdrempelig, met een snelle doorverwijzing en hebben korte lijnen met o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderartsen, de basisscholen, uw huisarts en andere zorgverleners. Bij ons staat uw kind centraal. In een vertrouwde, kindvriendelijke omgeving kijken we vanuit meerdere invalshoeken naar uw kind en zijn of haar problematiek. Hierbij kijken wij naar het totale beeld van uw kind en nemen alle invalshoeken mee om zo tot een gedegen onderzoek en behandeling op maat te komen. Uw hulpvraag bepaalt welke zorgverlener(s) start(en) met de begeleiding. Samenwerking is ons sleutelwoord, zodat u met uw kind binnen één team met al uw vragen terechtkunt. Wij kijken verder dan het probleem zelf en stellen het welzijn van uw kind te allen tijde voorop. Dat is onze kracht.

Voor meer informatie kijk op www.kinderpraktijkharderwijk.nl